- -   -   Píseň Park   - -   -

Hudební park ?text a hudba Roy Douglas
elipse
english
English flag
version
O písni „Park?-
 Tato píseň, která tvoří pomyslný hudební park, pojednává v obecném slova smyslu o lidském potenciálu jednotlivce a možnostech jeho růstu. Ať už vědomě či nevědomky, stále se určitým způsobem vyvíjíme a přitom si přejeme, abychom byli: ____________ - přijati, respektováni, byli sami sebou, byli vnitřně klidní, byli milováni a tak dále. To, jakým způsobem vyrůstáme a v čem, je jedinečné a osudové. Zda se cítíme dobře či špatně závisí stejně tak na našich rozhodnutích jako na plynutí času. Park usiluje o to, aby se stal místem pro zdravý a organický růst. Neznamená to však, že nemůže být také krutý nebo děsivý.

 V písni Park se opakuje jedno téma. Toto téma posluchačům připomíná, že i když mohou být na návštěvě jednoho ze čtyř pomyslných „míst? (každé místo tvoří jiná píseň), přesto stále zůstávají v parku. Téma posluchačům připomíná, že mohou být tím, čím chtějí a že naleznou to, co potřebují. Návštěvníci uvnitř parku procházejí „místy? která zachycují příběhy tří lidí. Každá osoba je na určité úrovni růstu:

  1. Úroveň poznávání nebo objevování toho, co je neodvratné. Potřeba změny a růstu.
  2. Úroveň vyrovnávání se se změnou. Nové chápání a změna životních stanovisek.
  3. Úroveň obnovování. Něco bylo ztraceno, něco zase nalezeno.
 Čtvrté a závěrečné „místo?se týká toho, co je pro všechny lidi společné ?používání představivosti k tomu, abychom navázali spojení s tím, co jsme, co opravdu potřebujeme nebo co je opravdu nutné. Slouží k poznání semen růstu, která jsou uvnitř nás. Také nám umožňuje naučit se, jak o tato semena pečovat a jak je zušlechťovat.

 Avšak opravdová hloubka a význam této kompozice se nachází mezi jednotlivými „místy?parku. Právě tam se hudebníci vydávají na vlastní průzkum. Odpoutávají se od hlavní melodické linky, aby se prostřednictvím tempa a času mohli zbavit svojí svázanosti s parkem. Tak vzniká něco jako „volné pole působnosti? které dává svobodnou možnost rozvoje vlastních témat, hlasových projevů, postojů, vlastností. Možná, že přitom budou hudebníci navzájem spolupracovat - a nebo také ne, to už záleží na nich. Park jim slouží k tomu, aby se v něm mohli toulat a přitom je duch unášel dál a dál ... Píseň „Park?lze nejlépe prožít naživo a spontánně.

Projít parkem trvá 45 až 60 minut.
elipse

Text translation - Jirka Daubner
-     D ě k u j i     za     V a š i     n á v š t ě v u     -

Zde naleznete některé zvukové záznamy 'The Park Song'.

Roy Douglas website  • More Reading:

  • cendon partners

  • fun bikes

  • Bottines Rabais en ligne

  • Marca Stivali Scontate

  • Doudoune Soldes